8°C bezchmurnie

Osiedle Kępa Zawadowska

Kępa Zawadowska - położona jest w południowo-wschodniej części Wilanowa w tarasie zalewowym Wisły. Granice terenu przebiegają na Wiśle z dzielnicą Wawer, projektowaną trasą Południowej Obwodnicy Warszawy do rzeki Wilanówki, wzdłuż rzeki Wilanówki do granicy miasta, granica miasta do granicy z Dzielnicą Wawer. Od południa Kępa Zawadowska graniczy ze wsią Kępa Okrzewska, od zachodu z Powsinem, od północy z Zawadami.

Na obszarze osiedla znajduje się część rezerwatu przyrody Wyspy Zawadowskie. Znajduje się tu także rekultywowane składowisko odpadów paleniskowych EC Siekierki i parafia Posłania Uczniów Pańskich, utworzona w 2006.

Galeria

Autor
Osiedla

Osiedla

  • Błonia Wilanowskie
  • Kępa Zawadowska
  • Powsin
  • Powsinek
  • Wilanów Królewski
  • Wilanów Niski
  • Wilanów Wysoki
  • Zawady