8°C rozproszone chmury

Projekt budżetu Dzielnicy Wilanów na 2018 r. w zakresie infrasruktury

Samorząd, Projekt budżetu Dzielnicy Wilanów zakresie infrasruktury - zdjęcie, fotografia

Radni na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów zaopiniowali założenia budżetu Dzielnicy Wilanów na 2018 rok. Za przyjęciem uchwały byli politycy PO i Niezależni, przeciw głosował PiS. Należy przy tym pamiętać, że na razie jest to tylko projekt. Poniżej publikujemy zadania, które zostały umieszczone w projekcie a dotyczą infrastruktury drogowej w dzielnicy Wilanów.

Budowa ul. Zdrowej na odcinku Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4

Zakres zadania obejmuje budowę ul. Zdrowej (o długości 480 m), ul. L3 (o długości 100 m) oraz ul. L4 (o długości 192 m) wraz z obustronnymi chodnikami i szlakiem rowerowym. Wzdłuż ul. Zdrowej zaplanowano wykonanie zatok postojowych, przebudowę mostka nad Potokiem Służewieckim, wykonanie odwodnienia, oświetlenia i przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej. W 2018 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi oraz realizację robót budowlanych.

Przebudowa ul. Klimczaka

Zakres zadania obejmuje wykonanie drogi o długości 940 m (od al. Rzeczypospolitej do ulicy Przyczółkowej) i szerokości 6 m wraz z budową chodnika, ścieżki rowerowej, miejsc parkingowych oraz przebudową oświetlenia. W 2018 r. zaplanowano wykonanie odcinka drogi od ul. Przyczółkowej do wjazdu do budynku Ratusza, z włączeniem w ulicę Przyczółkową (180 m) wraz z chodnikiem, ścieżką rowerową i miejscami postojowymi.

Budowa ul. 37 KUD - etap I

Zakres zadania obejmuje budowę drogi na odcinku od ul. Bruzdowej w kierunku ul. Hoserów (o długości 420 m) z chodnikiem po południowej stronie jezdni, odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową istniejącej infrastruktury technicznej i budową sieci wodno - kanalizacyjnej. W 2018 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi i zakończenie robót budowlanych.

Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2

Zakres zadania obejmuje budowę ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2 (o długości 2.200 m) wraz z odwodnieniem, zatokami, miejscami parkingowymi, dwustronnym chodnikiem i ścieżką rowerową. Planowana jest także przebudowa fragmentu ul. Metrycznej i ul. Prętowej od istniejącego oświetlenia ulicznego wraz z usunięciem kolizji. W 2018 r. zaplanowano pozwolenia na budowę oraz wybór wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych.

Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z włączeniem w ul. Bruzdową

Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 480 m na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bruzdową (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Wał Zawadowski (wraz ze skrzyżowaniem) z chodnikiem, ścieżką rowerową i przebudową oświetlenia. W 2018 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi.

Przebudowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej

Zakres zadania obejmuje wykonanie obustronnych chodników, ścieżki rowerowej (po zachodniej stronie jezdni), oświetlenie i odwodnienie ul. Sejmu Czteroletniego (o długości 380 m) oraz ul. św. Urszuli Ledóchowskiej na odcinku od ul. Prymasa A. Hlonda do ul. A. Branickiego (o długości 520 m). W 2018 r. zaplanowano zakończenie opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych.

Fot.: Street View

 

 

 

Projekt budżetu Dzielnicy Wilanów na 2018 r. w zakresie infrasruktury komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się